Telekava | KAVA.ee

Üldtingimused

Siit leiad informatsiooni kasutustingimuste ja andmetöötluse põhimõtete kohta.

Kokkuvõte:

 • kava.ee ei müü ega levita oma külastajate infot kolmandatele osapooltele.
 • kava.ee salvestab isikuandmeid nii vähe kui võimalik.
 • kava.ee salvestab e-posti aadressi, millega registreeritakse kasutajakonto ning kuhu saadetakse kasutajakonto kasutamiseks vajalik info. Kasutajal on igal ajal võimalik oma kasutajakonto koos e-posti aadressiga kustutada.
 • Iga külastuse kohta serveris IP-aadress ning kasutatakse küpsiseid, mis on üldlevinud ja on vajalik näiteks kasutajate eelistuste meeldejätmiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

MÕISTED

 • Veebikeskkond - äriühing OÜ kava.ee, registrikood 11223312, asukoht Mere 31, Harjumaa, toimetus@kava.ee 
 • Üldtingimused -  tingimused veebilehe kasutamiseks, andmete töötlemise põhimõtted ja küpsiste kasutamise põhimõtted.
 • Külastaja - kava.ee keskkonna külastaja/kasutaja
 • Küpsised on andmefailid, mida salvestatakse Veebikeskkonna Külastaja seadmesse.

ÜLDTINGIMUSTE KEHTIVUS JA MUUTMISE KORD

 • Üldtingimused kehtivad kõikidele Külastajatele.
 • Veebikeskkonnal on õigus Üldtingimusi ühepoolselt muuta, kui muudatus on tingitud valdkonna sisulisest või tehnilisest arengust või muudatus on tingitud seaduse või muu õigusliku olukorra muutusest. Muutused avaldatakse Veebikeskkonnas.

KÜPSISED

 • Külastajatele lisavõimaluste pakkumiseks kasutatakse veebilehel küpsiseid ehk cookie’sid. Lisavõialusteks on näiteks oma lemmikkanalite, sarjade vms salvestamine, mille alusel saab muuta sisu vastavalt Külastaja eelistustele.
 • Veebilehel on küpsiseid, mis salvestavad infot kolmandate isikute nimel (näiteks Google Analytics jt).
 • Külastajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Selleks peab Külastaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi pärast küpsiste blokeerimist toimida. Veebilehitsejad kasutavad küpsiste keelamiseks erinevaid meetodeid. Täpsem info on toodud veebilehel aki.ee/et/kupsised.

 • Veebikeskkonna teenuste hulka võib kuuluda rakendusi, mille kasutamiseks on vaja määrata Külastaja asukoht nutiseadme GPS-rakenduse abil. Külastaja poolt alla laaditud rakenduse korral Kasutaja asukoha tema nutiseadme (GPS) abil kindlaks määrata, et pakkuda asukohaga seotud teenuseid ja suurendada kasutajamugavust, näiteks pakkuda lähimaid teenuseid või parimaid pakkumisi. Külastaja saab asukohapõhistest teenustest loobuda, muutes oma nutiseadmes rakenduse seadeid. Fotode, kaamerarakenduste ja asukohaandmete töötlemine toimub Külastaja nõusoleku alusel ning rakenduste allalaadimist tõlgendatakse nõusoleku andmisena.

ANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Külastaja, kes soovib kasutada registreerumist vajavaid võimalusi, peab edastama registreerumisel oma e-posti aadressi, mis on vajalik kasutajakonto loomiseks ja kasutamiseks. Külastaja kohta salvestatakse Külastaja IP-address. Rohkem isikuandmeid pole Veebikeskkonna kasutamiseks vaja edastada. Külastajal on õigus oma kasutajakonto igal ajal kustutada.
 • Andmete vastutav töötleja on OÜ kava.ee. registrikood 11223312, asukoht Mere 31, Harjumaa. Isikuandmetega seotud küsimuste osas saab ühendust e-posti aadressil: andmed@kava.ee.
 • Veebikeskkond võib anda andmete kasutamiseks õiguse volitatud töötlejatele, kes töötlevad andmeid teenuse osutamise eesmärgil. Volitatud töötleja võib andmeid töödelda üksnes Veebikeskkonna poolt antud konkreetsete ülesannete täitmiseks.
 • Veebikeskkond säilitab andmeid nii kaua, kui neid on vaja andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseks või seadusest tulenevate nõude aegumistähtaegade saabumiseni.
 • Külastajal on õigus saada teavet enda andmete kasutamise kohta seaduses sätestatud korras ja ulatuses;
 • Külastajal on õigus nõuda enda andmete kasutamise lõpetamist ning andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist;
 • Külastajal on õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikel eesmärkidel;

REKLAAMIVABASTUS

 • Kui Külastaja on ostnud Veebikeskkonna kasutamiseks reklaamivabastuse, on tal võimalik sisu lugeda reklaamivabalt, mis tähendab, et Veebikeskkonnas ei ole nähtavad tasulised reklaamid. Kui Veebikeskkonnas näidatakse või viidatakse kolmandate isikute sisu, siis selles sisalduvale reklaamile reklaamivabastus ei kehti. Samuti ei kehti reklaamivabastus Veebikeskkonna sisu ja teenuste tutvustamisele.

.
.
.
.